• Hannover (main office)
  • +49-511-89944-30
  • Tel-Aviv
  • +972-050-5354897

ממועד בחירת הנכס ועד למועד העברת זכות הבעלות יכולים לחלוף מספר שבועות עד מספר חודשים.
זהו החלק הפעיל ביותר בעבודת המומחים שלנו בתמיכה של הלקוח בעסקת הנדל"ן.
יהיה צורך לדרוש מהמוכר ולבחון שורה של מסמכים המאשרים הן את הטוהר המשפטי של הנכס והן את רכיב ההכנסות/הוצאות המוצהר שלו. אלה המסמכים שאנו דורשים מהמוכר לספק בטרם תחילת המשא ומתן:

בו רשום הבעלים העדכני של הנדל"ן. מאפשר לקבל מידע על קיום או העדר של הגבלות כלשהן. נסח רישום בלשכת רישום מקרקעין/
Grundbuchauszug
רכיב של הוצאות בגין הנכס עבור בעלים עתידי. תוכנית עדכנית של תשלומים עירוניים/
Wirtschaftsplan

מאפשר לאמוד סובייקטיבית מצב של תשתיות מסוימות ושל יעילות אנרגטית של הנכס בכללותה. שינויי תעריפים של שירותים עירוניים ב-3 שנים אחרונות/
Nebenkostenabrechnung

ניתוח סדרי היום של האסיפות יכול לחשוף מה מדאיג את בעלי הזכויות בנכס. לרבות שאלות של עבודות שיפוצים עתידיות ושבוצעו ועלויותיהן. פרוטוקולים אחרונים של אסיפות ועד הבית/
Protokoll der Eigentümerversammlung WEG
מוכיח שהבעלים הנוכחי משלם מיסים ומראה את גובהם גיליון תשלום מיסים/
Grundsteuerbescheid
במסמך מצוינים שטחים ותכנונים של כל המבנים תכנון מבנים/
Grundrisse
בשורה של מקרים נדרשת הסכמה של החברה המנהלת לצורך העברת זכות הבעלות. יש צורך לברר את תנאיה של החברה המנהלת מראש. פרטי יצירת קשר של החברה המנהלת/
Hausverwaltung
לאחר קבלת הזכויות הבעלים החדש אוטומטית מקבל על עצמו התחייבויות לקיום של הסכמים תקפים, לרבות הסכמים לאספקת שירותים לנכס. לבעלים העתידי רצוי לדעת הודות תנאיהם מראש. תנאים ונוסחים של הסכמים לאספקת שירותים לנכס (אינטרנט, טלפון, חשמל) ולביטוח
המסמכים המעניינים ביותר עבור הרוכש במידה והוא רוכש את הנכס כהשקעה. העתקים של חוזי שכירות ותמציות רישום מחשבון הבנק המאשרות כניסה עקבית של דמי השכירות

לאחר ניתוח של כל המסמכים המסופקים יכולים להופיע טעמים מבוססים במשא ומתן עם המוכר בדבר הורדת המחיר עבור הלקוח שלנו.

 

משא ומתן בדבר הורדת מחיר אפשרית ובדבר אפשרויות תשלום על ידי רוכש הנכס וסיום העסקה

במידה ועל סמך המסמכים שסופקו אין אפשרות לבנות ראיה כוללת של הנכס, המומחים שלנו, בהוראת הלקוח, מגיעים לנכס ומבצעים צילום תמונות ווידאו. על סמך מיקומו של הנכס וסביבתו הקרובה נערכת חוות דעת נוספת לעניין יכולת תזרימית ואטרקטיביות של הנכס בהיבט של השקעה.

על גבי הפעמונים של האינטרקום מצוינים שמות משפחה של הדיירים. ניתן לקבל תמונה עדתית של קהל המתגוררים של כניסת בנין מסוימת וכמו כן של רובע שלם או רחוב. אינטרקום
נוכחות או חוסר של האביזר הזה יראה האם מתגוררים דיירים בדירה. וילונות בחלונות
לפי המצב של פחי האשפה ניתן להבין עד כמה טוב נשמר הנקיון בנכס ועד כמה טוב פועלת החברה המנהלת. פחי אשפה
במידה וחנויות, בתי ספר, בתי חולים, תחנות אוטובוס נמצאים ב"במרחק הליכה" הרי ישנה בטחה לכך שהנדל"ן הנרכש תמיד יהיה מבוקש על ידי השוכרים. תשתיות

 

מסמך עיקרי המקנה זכויות להעברת זכות הבעלות בנדל"ן בגרמניה הוא חוזה המכר שמאומת על ידי נוטריון ומרגע זה נכנס לתוקף. על מנת למנוע בעיות כלשהן עבור הבעלים החדש לאחר כניסת ההסכם לתוקף, אנו בוחנים בקפדנות את הנוסח של המסמך העתידי.

במידה והלקוח שלנו לא שולט בשפה הגרמנית אנחנו מארגנים נוכחות של מתורגמן במעמד של מושבע בעת החתימה על חוזה המכר בפני הנוטריון או בישיבת בית משפט.

 

מלבד תשלום עבור הרכישה עצמה צפויות הוצאות נוספות (לדוגמה תשלום עבור שירותי הנוטריון, מס רכישה וכו'). אנו נכין את כל שוברי התשלום הדרושים בשפה העברית. הדבר יעזור ללקוח לבצע את התשלום באופן נכון בבנק שלו ולעבור פיקוח של מטבע חוץ. לחלופין, אנו יכולים לפתוח חשבון נאמנות בבנק גרמני לצורך ביצוע של כל התשלומים הנדרשים.

לאחר העברת זכות הבעלות נותר לעשות צעד אחרון – לקבל את החזקה בנכס מידי הבעלים לשעבר. קבלת החזקה באה לידי ביטוי בחתימה על שטרי המסירה. בשטר, בין היתר, נרשמים ערכי מונה מים, גז וחשמל למועד החתימה. בשלב זה ניתן לראות את עסקת מכר הנדל"ן כעסקה שהושלמה. נותר רק להמתין לתמצית רישום עדכנית מלשכת רישום המקרקעין. הדבר מתבצע אוטומטית תחת פיקוח של הנוטריון.

 

לסיום ברצוננו לציין כי אחד מתחומי הפעילות של החברה שלנו הוא אספקת חבילת שירותים מלאה ללקוח בתחום של ניהול הנדל"ן.

הניהול מתבצע תוך לקיחה בחשבון של כל מאפיינים פרטניים של הנכס. ידע של חקיקה גרמנית והניסיון שנצבר מאפשרים לספק שימוש יעיל ואופטימאלי בנדל"ן ללא תלות בסוגו או מיקומו בשטח של גרמניה.

וסמכת בבטחה על אנשי מקצוע של החברה שלנו בניהול הנדל"ן שלך!