• Hannover (main office)
  • +49-511-89944-30
  • Tel-Aviv
  • +972-050-5354897

החוק הגרמני לא מבדיל ברכישת נדל"ן בין אזרחי מדינות גרמניה, ישראל, ארה"ב, רוסיה ואחרות. תנאיי הרכישה עבור אזרח זר הינם זהים לאלה עבור אזרח גרמניה. ישנה חסינות לקניין פרטי בגרמניה. זה מעוגן בחוקה ומוגן בקפדנות על ידי חוק.

החברה שלנו אינה מוכר/רוכש של נכס שהלקוח מעוניין בו. אנו עובדים לטובת הרוכש וממלאים אחר כל הוראותיו. כריתה הכרחית של חוזה בכתב היא האחריות לביצוע התחייבויותינו כלפי הלקוח ותשלום של מקדמה על ידי הלקוח מוכיח רצינות של כוונותיו.


במידה והדרישות שלך ביחס לנדל"ן לא תואמות את מאפייני הנכסים המוצגים באתר שלנו המומחים של החברה שלנו יכולים להתאים בשבילך נכסים מתוך בסיס נתונים רחב של נדל"ן גרמני תוך לקיחת העדפות פרטניות שלך בחשבון. יחד עם זאת, במידה ודרישות של לקוח לאיתור הנדל"ן אינן יישומיות מראש, לדוגמה אם אינן תואמות למציאות של השוק הגרמני ביחס של עלות/איכות, אזי החברה שלנו מותירה בידיה את הזכות לסרב לחתום על חוזה עם הלקוח ולקבל מקדמה ממנו.

הנכס מועבר לבעלים החדש בגרמניה ללא חובות כלשהם. מידע נוסף על הנכס שנבחר, על תשלומים נוספים שקשורים לרכישה ניתן לקבל ישירות באתר שלנו www.stimul.de בתיאור הנכס ובפרקים אחרים של האתר שלנו אשר אנו ממליצים מאוד לקרוא בעיון.

תוך שימוש בשירותי החברה שלנו תוכלו לרכוש נדל"ן שמצוי הן במכירה ישירה (ישירות מהמוכר לרוכש) והן בבית משפט (דרך הליך של מכירה כפויה). תוכלו ללמוד הודות מאפיינים של כל אחת מהאפשרויות בקבצי מידע שקיבלתם:

-  מבנה של רכישת נדל"ן ממושכן בבית משפט. pdf

-  מבנה של עסקת מכר ישירה. pdf

מסמכים הדרושים לצורך הרכישה – דרכון בתוקף ומסמך המאשר כתובת מגורים/רשומה של הרוכש.

לפי החוק הגרמני מסמכים מקנים זכויות בנדל"ן הינם:

-  חוזה מכר (במכירה ישירה, ישירות מהמוכר לקונה)

-  החלטה של בית משפט (במקרה של רכישת נדל"ן בבית משפט)

-  תמצית רישום מלשכת רישום המקרקעין

נוסח של הסכם המכירה בעסקה יוכן ויישלח לרוכש לצורך בקרה ישירות לפני העסקה, לפני החתימה על ההסכם בפני הנוטריון. במקרה של רכישת הנכס דרך מכרז פקדוני משפטי המומחים של החברה שלנו יכינו את כל הטפסים, הבקשות ומסמכים אחרים בשם ובהוראת הלקוח.

החברה שלנו מספקת עמידה בכל החוקים והעניינים הפורמאליים, טוהר העסקה ובהירות העסקה עבור הלקוח.

לפי רצון הלקוח אנחנו מספקים שירות שלאחר המכירה (מגעים עם רשויות, ניהול, השכרה, ביצוע שיפוצים וכו') של הנכס שנרכש.

כל הנכסים שאנו מציעים הם או מושכרים כעת ומניבים תשואות לבעליהם או יכולים להיות מושכרים תוך זמן קצר יחסית, דבר אשר גם יכול להיות מסופק על ידי החברה שלנו.

הלקוח יכול לקבל תשובות לשאלות אחרות וגם לבחון בעין, לפי רצונו, את הנכס שעניין אותו בכל זמן שנוח לו שתואם עם בעל הנכס לאחר חתימה של הסכם למתן שירותים בינינו לבין הלקוח.

על פרטים אישיים של הלקוח להיות רשומים באותיות לועזיות. לצערנו, יש צורך לצרף העתק של דרכון הלקוח ושל מסמך המאשר את כתובתו.

בחינה בעין של הנכס לכשעצמה היא חינמית, אך במידה ובעת הבחינה בעין ישנו צורך בנוכחות של עובד מטעם החברה שלנו הלקוח יצטרך לשלם עבור נסיעה של המומחה לפי חישוב של 60 סנט (בתוספת מע"מ של גרמניה למועד התשלום) עבור כל קילומטר של דרך מהמשרד שלנו עד הנכס ובחזרה ועבור הזמן שנדרש ולפי חישוב של 60 יורו (בתוספת מע"מ) לשעה. במקרה של רכישת הנכס על ידי הלקוח לאחר הבחינה בעין זמן העבודה ששולם נקלח בחשבון בשכר הטרחה הסופי.

ייעוץ בעל פה ועבודת מומחי החברה שלנו שאינה קשורה במישרין להסדרת רכישת הנכס שהלקוח התעניין בו ושריין אותו מראש משולם לפי חישוב של 60 יורו (בתוספת מע"מ) לשעה. ייעוץ בכתב ומתן שירות של תמיכה בכתב (לדוגמה התכתבויות של רשויות) משולם לפי תעריף של 120 יורו (בתוספת מע"מ) לשעה, בתנאי שהם לא נכללים בשכר הטרחה המוסכם מראש עם הלקוח עבור תמיכה בנכס ששוריין מראש על ידי הלקוח.

במידה ובמהלך למידה וקבלת מידע נוסף הנכס מפסיק להיות אטרקטיבי עבורך, אנו נמשיך לעבוד לטובתך בעניין נכס אחר וללא אובדן כספי עבורך. במקרה של סירוב מלא של הלקוח מרכישת הנדל"ן בגרמניה החוזה מתבטל. המקדמה ששולמה מוחזרת ללקוח בניכוי הסכום שמחושב על בסיס הזמן שהוצא על ידי החברה לפי התעריפים שצוינו לעיל.