• +972-050-5354897
8421 נכס
22 000 €
27793 Wildeshausen

מספר זיהוי של הנכס
8421
סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מחיר של הנכס
22.000 €
מחיר עבור מ"ר של הנכס
77 €
שנת בניה
1963
שנץ שפוץ
2014
שטח כללי
286 m2
מספר חדרים
10
כמות יחידות מגורים/מסחר
5
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
28783 €
תשואה שנתית
130.84 %
הוצאות טיפול
3.808 €
הוצאות משפטיות
262 €
מס רכישה
1320 €
מס רישום על שם הקונה
200 €
מחיר הנכס כולל הוצאות נלוות
27.590 €
*נתונים לגבי עלויות השירות אינם סופיים ויכולים להשתנות לכל כיוון בהתאם לשינויים במוסדות רלוונטיים בגרמניה

לשאול בעניין הנכס אתם יכולים באמצעות טופס בקשה
Пожалуйста, представьтесь
Please let us know your name.
Пожалуйста, укажите верный адрес почты для связи
Неверный ввод
Пожалуйста, задайте свой вопрос