8967 נכס
33 500 €
35119 Rosenthal

מספר זיהוי של הנכס
8967
סוג הנכס
בית למסחר ומגורים
מחיר של הנכס
33.500 €
מחיר עבור מ"ר של הנכס
64 €
שנת בניה
1950
שנץ שפוץ
2012
שטח המגרש
640 m2
שטח כללי
520 m2
מספר חדרים
9
כמות יחידות מגורים/מסחר
4
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
33500 €
תשואה שנתית
100 %
הוצאות טיפול
3.808 €
הוצאות משפטיות
399 €
מס רכישה
2010 €
מס רישום על שם הקונה
200 €
מחיר הנכס כולל הוצאות נלוות
39.917 €
*נתונים לגבי עלויות השירות אינם סופיים ויכולים להשתנות לכל כיוון בהתאם לשינויים במוסדות רלוונטיים בגרמניה

לשאול בעניין הנכס אתם יכולים באמצעות טופס בקשה
Пожалуйста, представьтесь
Please let us know your name.
Пожалуйста, укажите верный адрес почты для связи
Неверный ввод
Пожалуйста, задайте свой вопрос