8971 נכס
135 000 €
06712 Zeitz

מספר זיהוי של הנכס
8971
סוג הנכס
בית משותף
מחיר של הנכס
135.000 €
מחיר עבור מ"ר של הנכס
300 €
שנת בניה
1880
שנץ שפוץ
2012
שטח המגרש
460 m2
שטח כללי
450 m2
מספר חדרים
12
כמות יחידות מגורים/מסחר
5
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
28500 €
תשואה שנתית
21.12 %
הוצאות טיפול
9.639 €
הוצאות משפטיות
1607 €
מס רכישה
8100 €
מס רישום על שם הקונה
200 €
מחיר הנכס כולל הוצאות נלוות
154.546 €
*נתונים לגבי עלויות השירות אינם סופיים ויכולים להשתנות לכל כיוון בהתאם לשינויים במוסדות רלוונטיים בגרמניה

לשאול בעניין הנכס אתם יכולים באמצעות טופס בקשה
Пожалуйста, представьтесь
Please let us know your name.
Пожалуйста, укажите верный адрес почты для связи
Неверный ввод
Пожалуйста, задайте свой вопрос