8972 נכס
26 000 €
39221 Kleinmühlingen

מספר זיהוי של הנכס
8972
סוג הנכס
בית משותף
מחיר של הנכס
26.000 €
מחיר עבור מ"ר של הנכס
72 €
שנת בניה
1900
שנץ שפוץ
2005
שטח המגרש
485 m2
שטח כללי
360 m2
מספר חדרים
10
כמות יחידות מגורים/מסחר
5
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
22230 €
תשואה שנתית
85.5 %
הוצאות טיפול
3.808 €
הוצאות משפטיות
310 €
מס רכישה
1560 €
מס רישום על שם הקונה
200 €
מחיר הנכס כולל הוצאות נלוות
31.878 €
*נתונים לגבי עלויות השירות אינם סופיים ויכולים להשתנות לכל כיוון בהתאם לשינויים במוסדות רלוונטיים בגרמניה

לשאול בעניין הנכס אתם יכולים באמצעות טופס בקשה
Пожалуйста, представьтесь
Please let us know your name.
Пожалуйста, укажите верный адрес почты для связи
Неверный ввод
Пожалуйста, задайте свой вопрос