8974 נכס
40 000 €
29559 Wrestedt

מספר זיהוי של הנכס
8974
סוג הנכס
בית/וילה
מחיר של הנכס
40.000 €
מחיר עבור מ"ר של הנכס
159 €
שנת בניה
1960
שנץ שפוץ
2012
שטח המגרש
1300 m2
שטח כללי
252 m2
מספר חדרים
7
כמות יחידות מגורים/מסחר
2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
10000 €
תשואה שנתית
25 %
הוצאות טיפול
3.808 €
הוצאות משפטיות
476 €
מס רכישה
2400 €
מס רישום על שם הקונה
200 €
מחיר הנכס כולל הוצאות נלוות
46.884 €
*נתונים לגבי עלויות השירות אינם סופיים ויכולים להשתנות לכל כיוון בהתאם לשינויים במוסדות רלוונטיים בגרמניה

לשאול בעניין הנכס אתם יכולים באמצעות טופס בקשה
Пожалуйста, представьтесь
Please let us know your name.
Пожалуйста, укажите верный адрес почты для связи
Неверный ввод
Пожалуйста, задайте свой вопрос