8975 נכס
37 000 €
72461 Albstadt

מספר זיהוי של הנכס
8975
סוג הנכס
בית למסחר
מחיר של הנכס
37.000 €
מחיר עבור מ"ר של הנכס
INF €
שנת בניה
1926
שטח המגרש
660 m2
שטח כללי
0 m2
מספר חדרים
28
כמות יחידות מגורים/מסחר
6
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
0 €
תשואה שנתית
0 %
הוצאות טיפול
3.808 €
הוצאות משפטיות
441 €
מס רכישה
2220 €
מס רישום על שם הקונה
200 €
מחיר הנכס כולל הוצאות נלוות
43.669 €
*נתונים לגבי עלויות השירות אינם סופיים ויכולים להשתנות לכל כיוון בהתאם לשינויים במוסדות רלוונטיים בגרמניה

לשאול בעניין הנכס אתם יכולים באמצעות טופס בקשה
Пожалуйста, представьтесь
Please let us know your name.
Пожалуйста, укажите верный адрес почты для связи
Неверный ввод
Пожалуйста, задайте свой вопрос