9285 נכס
65 000 €
38729 Wallmoden

מספר זיהוי של הנכס
9285
סוג הנכס
בית/וילה
מחיר של הנכס
65.000 €
מחיר עבור מ"ר של הנכס
295 €
שנת בניה
1949
שנץ שפוץ
2015
שטח המגרש
160 m2
שטח כללי
220 m2
מספר חדרים
5
כמות יחידות מגורים/מסחר
2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
15500 €
תשואה שנתית
23.85 %
הוצאות טיפול
4.641 €
הוצאות משפטיות
774 €
מס רכישה
3900 €
מס רישום על שם הקונה
200 €
מחיר הנכס כולל הוצאות נלוות
74.515 €
*נתונים לגבי עלויות השירות אינם סופיים ויכולים להשתנות לכל כיוון בהתאם לשינויים במוסדות רלוונטיים בגרמניה

לשאול בעניין הנכס אתם יכולים באמצעות טופס בקשה
Пожалуйста, представьтесь
Please let us know your name.
Пожалуйста, укажите верный адрес почты для связи
Неверный ввод
Пожалуйста, задайте свой вопрос