9286 נכס
36 500 €
55595 Sponheim

מספר זיהוי של הנכס
9286
סוג הנכס
בית/וילה
מחיר של הנכס
36.500 €
מחיר עבור מ"ר של הנכס
109 €
שנת בניה
1870
שנץ שפוץ
2001
שטח המגרש
251 m2
שטח כללי
335 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
13412 €
תשואה שנתית
36.75 %
הוצאות טיפול
3.808 €
הוצאות משפטיות
435 €
מס רכישה
2190 €
מס רישום על שם הקונה
200 €
מחיר הנכס כולל הוצאות נלוות
43.133 €
*נתונים לגבי עלויות השירות אינם סופיים ויכולים להשתנות לכל כיוון בהתאם לשינויים במוסדות רלוונטיים בגרמניה

לשאול בעניין הנכס אתם יכולים באמצעות טופס בקשה
Пожалуйста, представьтесь
Please let us know your name.
Пожалуйста, укажите верный адрес почты для связи
Неверный ввод
Пожалуйста, задайте свой вопрос