9290 נכס
170 000 €
66955 Pirmasens

מספר זיהוי של הנכס
9290
סוג הנכס
בית למסחר ומגורים
מחיר של הנכס
170.000 €
מחיר עבור מ"ר של הנכס
217 €
שנת בניה
1957
שנץ שפוץ
2014
שטח המגרש
250 m2
שטח כללי
785 m2
מספר חדרים
12
כמות יחידות מגורים/מסחר
7
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
43800 €
תשואה שנתית
25.77 %
הוצאות טיפול
12.138 €
הוצאות משפטיות
2023 €
מס רכישה
10200 €
מס רישום על שם הקונה
200 €
מחיר הנכס כולל הוצאות נלוות
194.561 €
*נתונים לגבי עלויות השירות אינם סופיים ויכולים להשתנות לכל כיוון בהתאם לשינויים במוסדות רלוונטיים בגרמניה

לשאול בעניין הנכס אתם יכולים באמצעות טופס בקשה
Пожалуйста, представьтесь
Please let us know your name.
Пожалуйста, укажите верный адрес почты для связи
Неверный ввод
Пожалуйста, задайте свой вопрос