9295 נכס
95 000 €
88416 Ochsenhausen

מספר זיהוי של הנכס
9295
סוג הנכס
בית/וילה
מחיר של הנכס
95.000 €
מחיר עבור מ"ר של הנכס
528 €
שנת בניה
1900
שנץ שפוץ
2010
שטח המגרש
189 m2
שטח כללי
180 m2
מספר חדרים
5
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
18000 €
תשואה שנתית
18.95 %
הוצאות טיפול
6.783 €
הוצאות משפטיות
1131 €
מס רכישה
5700 €
מס רישום על שם הקונה
200 €
מחיר הנכס כולל הוצאות נלוות
108.814 €
*נתונים לגבי עלויות השירות אינם סופיים ויכולים להשתנות לכל כיוון בהתאם לשינויים במוסדות רלוונטיים בגרמניה

לשאול בעניין הנכס אתם יכולים באמצעות טופס בקשה
Пожалуйста, представьтесь
Please let us know your name.
Пожалуйста, укажите верный адрес почты для связи
Неверный ввод
Пожалуйста, задайте свой вопрос