• Hannover (main office)
  • +49-511-89944-30
  • Tel-Aviv
  • +972-050-5354897

סוג הנכס
מרכז משרדים
מספר זיהוי של הנכס
8859
מחיר של הנכס
89.500 €
שנת בניה
1997
שטח כללי
208 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
1
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
21.216 €
תשואה שנתית
23.71 %

Land: Saxony

City: Chemnitz


סוג הנכס
מרכז משרדים
מספר זיהוי של הנכס
8858
מחיר של הנכס
21.000 €
שנת בניה
1997
שטח כללי
51 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
1
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
5.202 €
תשואה שנתית
24.78 %

Land: Saxony

City: Chemnitz


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8857
מחיר של הנכס
27.500 €
שנת בניה
1974
שטח כללי
40 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
5.376 €
תשואה שנתית
19.55 %

Land: Saar

City: Saarbruecken


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8856
מחיר של הנכס
60.000 €
שנת בניה
1974
שטח כללי
38 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
5.547 €
תשואה שנתית
9.25 %

Land: Hesse

City: Frankfurt am Main


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8855
מחיר של הנכס
15.800 €
שנת בניה
1949
שטח כללי
95 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
1
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
6.84 €
תשואה שנתית
43.3 %

Land: North Rhine-Westphalia

City: Gelsenkirchen


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8854
מחיר של הנכס
17.700 €
שנת בניה
1956
שטח כללי
30 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
3.72 €
תשואה שנתית
21.02 %

Land: North Rhine-Westphalia

City: Dortmund


סוג הנכס
בית למסחר
מספר זיהוי של הנכס
8853
מחיר של הנכס
42.000 €
שנת בניה
1997
שטח כללי
115 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
1
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
11.75 €
תשואה שנתית
27.98 %

Land: Saxony

City: Chemnitz


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8852
מחיר של הנכס
175.000 €
שנת בניה
1958
שטח כללי
75 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
14.28 €
תשואה שנתית
8.16 %

Land: Berlin

City: Berlin


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8851
מחיר של הנכס
15.500 €
שנת בניה
1982
שטח כללי
65 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
5.28 €
תשואה שנתית
34.07 %

Land: Saxony

City: Leipzig


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8850
מחיר של הנכס
17.500 €
שנת בניה
1905
שטח כללי
78 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
6.048 €
תשואה שנתית
34.56 %

Land: Bremen

City: Bremerhaven