• +972-050-5354897

סוג הנכס
בית משותף
מספר זיהוי של הנכס
8440
מחיר של הנכס
110.000 €
שנת בניה
1874
שטח כללי
501 m2
שטח המגרש
11558 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
8
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
31.62 €
תשואה שנתית
28.75 %

Land: Saxony-Anhalt

City: Burg


סוג הנכס
בית למסחר ומגורים
מספר זיהוי של הנכס
8439
מחיר של הנכס
520.000 €
שנת בניה
1980
שטח כללי
1240 m2
שטח המגרש
1769 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
115.38 €
תשואה שנתית
22.19 %

Land: Bavaria

City: Munich


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8438
מחיר של הנכס
39.000 €
שנת בניה
1949
שטח כללי
63 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
6.788 €
תשואה שנתית
17.41 %

Land: Bavaria

City: Regensburg


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8437
מחיר של הנכס
32.100 €
שנת בניה
1967
שטח כללי
34 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
4.65 €
תשואה שנתית
14.49 %

Land: Baden-Württemberg

City: Offenburg


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8436
מחיר של הנכס
24.000 €
שנת בניה
1962
שטח כללי
17 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
5.061 €
תשואה שנתית
21.09 %

Land: Baden-Württemberg

City: Manheim


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8435
מחיר של הנכס
147.000 €
שנת בניה
1962
שטח כללי
67 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
12.096 €
תשואה שנתית
8.23 %

Land: Baden-Württemberg

City: Constance


סוג הנכס
בית משותף
מספר זיהוי של הנכס
8434
מחיר של הנכס
5.000.000 €
שנת בניה
1889
שטח כללי
2755.8 m2
שטח המגרש
776 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
30
מצב הנכס
נכס למכירה

Land: Berlin

City: Berlin


סוג הנכס
בית למסחר
מספר זיהוי של הנכס
8433
מחיר של הנכס
300.000 €
שנת בניה
2002
שטח המגרש
14567 m2
מצב הנכס
נכס למכירה

Land: Rhineland-Palatinate

City: Kaiserslautern


סוג הנכס
בית למסחר
מספר זיהוי של הנכס
8432
מחיר של הנכס
99.000 €
שנת בניה
1966
שטח כללי
6180 m2
שטח המגרש
6180 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
21.8 €
תשואה שנתית
22.03 %

Land: Mecklenburg-Western Pomerania

City: Gustrow


סוג הנכס
בית משותף
מספר זיהוי של הנכס
8431
מחיר של הנכס
37.600 €
שנת בניה
1900
שטח כללי
435 m2
שטח המגרש
650 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
9
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
16.421 €
תשואה שנתית
43.68 %

Land: Hesse

City: Witzenhausen