• Hannover (main office)
  • +49-511-89944-30
  • Tel-Aviv
  • +972-050-5354897

סוג הנכס
בית/וילה
מספר זיהוי של הנכס
8705
מחיר של הנכס
23.000 €
שנת בניה
1910
שטח כללי
490 m2
שטח המגרש
1066 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
4
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
11.79 €
תשואה שנתית
51.27 %

Land: Saxony

City: Riza


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8704
מחיר של הנכס
19.500 €
שנת בניה
1890
שטח כללי
57 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
4.492 €
תשואה שנתית
23.04 %

Land: Saxony-Anhalt

City: Magdeburg


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8703
מחיר של הנכס
9.700 €
שנת בניה
1930
שטח כללי
65 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
5.168 €
תשואה שנתית
53.29 %

Land: North Rhine-Westphalia

City: Duisburg


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8702
מחיר של הנכס
9.500 €
שנת בניה
1978
שטח כללי
18 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
2.656 €
תשואה שנתית
27.97 %

Land: Lower Saxony

City: Göttingen


סוג הנכס
בית למסחר ומגורים
מספר זיהוי של הנכס
8701
מחיר של הנכס
55.000 €
שנת בניה
1903
שטח כללי
743 m2
שטח המגרש
2020 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
5
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
0 €
תשואה שנתית
0 %

Land: Lower Saxony

City: Luneburg


סוג הנכס
בית משותף
מספר זיהוי של הנכס
8700
מחיר של הנכס
155.000 €
שנת בניה
1976
שטח כללי
1854 m2
שטח המגרש
1400 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
99.456 €
תשואה שנתית
64.17 %

Land: Saxony

City: Riza


סוג הנכס
בית משותף
מספר זיהוי של הנכס
8699
מחיר של הנכס
150.000 €
שנת בניה
1900
שטח כללי
520 m2
שטח המגרש
640 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
12
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
23.436 €
תשואה שנתית
15.63 %

Land: Saxony

City: Leipzig


סוג הנכס
קרקע
מספר זיהוי של הנכס
8698
מחיר של הנכס
60.000 €
שנת בניה
1900
שטח כללי
308 m2
שטח המגרש
111279 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
0 €
תשואה שנתית
0 %

Land: Brandenburg

City: Luckenwalde


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8697
מחיר של הנכס
9.500 €
שנת בניה
1930
שטח כללי
65 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
5.168 €
תשואה שנתית
54.41 %

Land: North Rhine-Westphalia

City: Duisburg


סוג הנכס
בית משותף
מספר זיהוי של הנכס
8696
מחיר של הנכס
150.000 €
שנת בניה
1900
שטח כללי
540 m2
שטח המגרש
183 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
8
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
45.36 €
תשואה שנתית
30.24 %

Land: North Rhine-Westphalia

City: Wuppertal