• +972-050-5354897

סוג הנכס
בית משותף
מספר זיהוי של הנכס
8393
מחיר של הנכס
87.500 €
שנת בניה
1900
שטח כללי
399 m2
שטח המגרש
797 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
6
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
33.264 €
תשואה שנתית
38.02 %

Land: Saxony-Anhalt

City: Halle


סוג הנכס
בית משותף
מספר זיהוי של הנכס
8392
מחיר של הנכס
126.000 €
שנת בניה
1975
שטח כללי
473 m2
שטח המגרש
803 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
3
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
31.722 €
תשואה שנתית
25.18 %

Land: Hesse

City: Marburg


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8391
מחיר של הנכס
8.800 €
שנת בניה
1994
שטח כללי
118 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
10.608 €
תשואה שנתית
120.55 %

Land: Lower Saxony

City: Delmenhorst


סוג הנכס
בית משותף
מספר זיהוי של הנכס
8390
מחיר של הנכס
75.000 €
שנת בניה
1925
שטח כללי
149 m2
שטח המגרש
1281 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
3
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
20.16 €
תשואה שנתית
26.88 %

Land: Saxony-Anhalt

City: Halle


סוג הנכס
בית משותף
מספר זיהוי של הנכס
8389
מחיר של הנכס
185.000 €
שנת בניה
1909
שטח כללי
626.45 m2
שטח המגרש
878 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
3
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
25.66 €
תשואה שנתית
13.88 %

Land: Baden-Württemberg

City: Offenburg


סוג הנכס
בית משותף
מספר זיהוי של הנכס
8388
מחיר של הנכס
121.000 €
שטח כללי
355 m2
שטח המגרש
900 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
4
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
33.6 €
תשואה שנתית
27.77 %

Land: Lower Saxony

City: Wilhelmshaven


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8387
מחיר של הנכס
58.400 €
שנת בניה
1900
שטח כללי
96 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
11.34 €
תשואה שנתית
19.42 %

Land: Saxony-Anhalt

City: Halle


סוג הנכס
בית משותף
מספר זיהוי של הנכס
8386
מחיר של הנכס
23.000 €
שנת בניה
1880
שטח כללי
260 m2
שטח המגרש
401 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
15.3 €
תשואה שנתית
66.53 %

Land: Saxony

City: Leipzig


סוג הנכס
בית משותף
מספר זיהוי של הנכס
8385
מחיר של הנכס
131.000 €
שנת בניה
1920
שטח כללי
447 m2
שטח המגרש
693 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
5
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
31.62 €
תשואה שנתית
24.14 %

Land: Saxony-Anhalt

City: Magdeburg


סוג הנכס
בית משותף
מספר זיהוי של הנכס
8384
מחיר של הנכס
105.000 €
שטח כללי
758 m2
שטח המגרש
624 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
8
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
53.865 €
תשואה שנתית
51.3 %

Land: Hesse

City: Kassel