• +972-050-5354897

סוג הנכס
בית משותף
מספר זיהוי של הנכס
8340
מחיר של הנכס
165.000 €
שנת בניה
1955
שטח כללי
353 m2
שטח המגרש
367.2 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
6
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
38.556 €
תשואה שנתית
23.37 %

Land: North Rhine-Westphalia

City: Duisburg


סוג הנכס
בית משותף
מספר זיהוי של הנכס
8339
מחיר של הנכס
234.000 €
שנת בניה
1994
שטח כללי
191 m2
שטח המגרש
10070 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
25.81 €
תשואה שנתית
11.03 %

Land: Berlin

City: Berlin


סוג הנכס
קרקע
מספר זיהוי של הנכס
8338
מחיר של הנכס
29.900 €
שטח המגרש
810 m2
מצב הנכס
נכס למכירה

Land: Brandenburg

City: Eberswalde


סוג הנכס
בית משותף
מספר זיהוי של הנכס
1
מחיר של הנכס
21.000 €
שנת בניה
1900
שטח כללי
155 m2
שטח המגרש
1028 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
13.872 €
תשואה שנתית
66.06 %

Land: Berlin

City:


סוג הנכס
קרקע
מספר זיהוי של הנכס
8336
מחיר של הנכס
11.000 €
שטח המגרש
10633 m2

Land: Brandenburg

City: Potsdam


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8335
מחיר של הנכס
71.600 €
שנת בניה
1980
שטח כללי
61 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
7.182 €
תשואה שנתית
10.04 %

Land: Rhineland-Palatinate

City: Kaiserslautern


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8333
מחיר של הנכס
12.200 €
שנת בניה
1910
שטח כללי
46 m2
הכנסה שנתית
5.166 €
תשואה שנתית
42.35 %

Land: North Rhine-Westphalia

City: Duisburg


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8332
מחיר של הנכס
82.600 €
שנת בניה
1962
שטח כללי
97 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
9.932 €
תשואה שנתית
12.03 %

Land: Rhineland-Palatinate

City: Kaiserslautern


סוג הנכס
דירה/דירת סטודיו
מספר זיהוי של הנכס
8331
מחיר של הנכס
80.000 €
שנת בניה
1962
שטח כללי
76 m2
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
6.544 €
תשואה שנתית
8.18 %

Land: Rhineland-Palatinate

City: Kaiserslautern


סוג הנכס
בית משותף
מספר זיהוי של הנכס
8330
מחיר של הנכס
224.000 €
שנת בניה
1962
שטח כללי
349 m2
שטח המגרש
598 m2
כמות יחידות מגורים/מסחר
5
מצב הנכס
נכס למכירה
הכנסה שנתית
42.016 €
תשואה שנתית
18.76 %

Land: North Rhine-Westphalia

City: Duisburg